การมอบเกียรติบัตรวันอาเซียน

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์อาเซียน การประกวดภาพวาดอาเซียน ในกิจกรรม KBS รวมใจสู่อาเซียน 2020 และการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ โดยนางวรรณดี เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่