พิธีวันเกียรติยศ พิธีสวมหมวกหนีบ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ประจำการศึกษา ๒๕๖๓