งานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรต์ิตอนนารายณ์ปราบนนทก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์
ปราบนนทก ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ กับกระบวนการ
จัดเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ผู้รายงาน นางสาวเยาวณี จงคง

ปีการศึกษา 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *