ติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่