ราชพฤกษ์สาร รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ ๒๕๖๒