ราชพฤกษ์สาร รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติ (ภาคใต้)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔