ราชพฤกษ์สาร พิธีลงนามถวามพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิม