ราชพฤกษ์สาร อบรมป้องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID 19)