ราชพฤกษ์สาร การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๓