ราชพฤกษ์สาร กิจกรรมเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์