การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (ด้วยระบบออนไลน์)(จะเปิดลิงค์ให้สมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565) https://reg.thaischool.info/kanchanapisekwittayalaikrabi

https://reg.thaischool.info/kanchanapisekwittayalaikrabi