การมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นำโดยคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย กระบี่ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19