วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 27 ปี

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ”นำโดยนางวรรณดี เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อมเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่