ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19