ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับสมัครและเพิ่มเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19