Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

# กิจกรรมเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ วันที่ 28 มกราคม 2564 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางชณิสา หาญภักดีปฎิมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้กำลังใจให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน และติดตามในเรื่องของการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน พร้อมทั้งให้แนวคิดแนวทางการดำเนินชีวิตให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร อดทน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป จำนวน 6 ราย ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับนักเรียน ผ้าห่มนวม และมอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท จำนวน 2 ราย และรายละ 1,000 บาท จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้ง 6 ราย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสครั้ง๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสครั้ง๑/๒๕๖๔

การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้น

โรงเรียนกาญจนาภเษกวิทยาลัย กระบี่ ยินดีต้อนรับ นางมาตา แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

พิธีเปิดอาคาร ๒๕ ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดอาคารเรียน๒๕ ปี อาคาร ๓๑๘ล./๕๕ข. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประธานในพิธี) พร้อมด้วย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓,คณะ ผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ,คณะกรรมการสถานศึกษา,คณะครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียน๒๕ ปี อาคาร ๓๑๘ล./๕๕ข.
พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรากร ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๗เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลนประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจิมป้ายอาคารเรียน ปลูกต้นไม้การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

พิธีวันเกียรติยศ พิธีสวมหมวกหนีบ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ประจำการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จัดพิธีวันเกียรติยศ พิธีสวมหมวกหนีบ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ประจำการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พลตรี ศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

การแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

การแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 256

การแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2563
11 กันยายน 2563
The 9th Exhibition of Teachers’ and Students’ Innovations by Research Process of Kanchanapisekwittayai Krabi Schoo

การมอบเกียรติบัตรวันอาเซียน

การมอบเกียรติบัตรวันอาเซียน

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรวันอาเซียน โดยนางวรรณดี เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่