Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับสมัครและเพิ่มเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ประกาศ เรื่องการเลื่อนปรับรูปแบบรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

การรับสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ก […]

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (ด้วยระบบออนไลน์)(จะเปิดลิงค์ให้สมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565) https://reg.thaischool.info/kanchanapisekwittayalaikrabi

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ