รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1081010245
รหัส Smis 8 หลัก : 81012013
รหัส Obec 6 หลัก : 010245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kanchanapisekwittayalai Krabi School
ที่อยู่ : 91 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 075702741
โทรสาร : 075702742
อีเมล์ : kbs@kbs.ac.th