โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ขอเชิญชวนฟังเทศน์ ทำบุญออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ๒๕๖๔